Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Logan, Kendall, Carlos - Instagram, Twitter

Someone obviously knows the way to my heart!....... - Logan

"Trouble in the Sky" #BigTimeFlight Heading to NorCal :) - Kendall

Shopping for some new clothes today and @vegaalexaI think your pink socks sold me on this outfit :) - Carlos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου