Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

James, Kendall - WhoSay, Instagram

The promised selfie with my beasts, Fox not included. And yes there are more. Many, many … - James

"Pancakes Anyone?" Breakfast with K2! - Kendall

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου