Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Carlos, Logan - Instagram, Twitter

Finally got to meet Amber and Ryan today! Thanks to and for an awesome time! - Logan

I have the best fiancé ever!!! Thank you @vegaalexafor my most favorite snacks!!! - Carlos

Throw back Thurstay. Me and my boy@fresh_window_tint when they tinted my car. Follow them for me!! Thanks again! Car still looks great a year later!!! - Carlos


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου