Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

James, Ciara, Kendall - Photos

Cincinnati! - James
WhoSay - Photo from James Maslow

Ciara : I don't know where I was tonight but there were a lot of hugs going around
Kendall : Great seeing you !!Don't act like you didn't enjoy that sweaty hug!!
 Love ya!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου